Vi kan relasjonsbygging
og positive opplevelser

Blanke Ark legger til rette
for en trygg og positiv fremtid

VI SKAPER EN TRYGG BOSITUASJON
Blanke Ark bemanner og skreddersyr omsorgsboliger, bofellesskap og treningshybler innenfor rusomsorg, psykiatri og barnevern. Vår visjon er å skape en trygg bosituasjon tilpasset den enkelte brukeren. Dette bistår til selvstendighet og trygghet, slik at brukeren lettere kan komme seg ut i arbeid eller skole. Medbestemmelse, forståelse og respekt for det enkelte mennesket er noe vi setter høyt i vårt arbeid.

Om oss

Alle som er tilknyttet Blanke Ark har lang erfaring i arbeid med ungdom som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet og sliter med å tilpasse seg samfunnet. Vi i Blanke Ark AS er opptatt av å holde oss godt orientert innen våre felt og har hele tiden fokus på et positivt tverrfaglig samarbeid i bedriften. Vi liker å finne frem til gode løsninger og har et brennende engasjement for menneskene vi jobber med og for.

 

Hva kan vi tilby?

Bemanning og drift av omsorgsbolig, bofellesskap eller institusjon

Vi kan bemanne flere typer boliger, enten det er i samarbeid med oppdragsgiver eller at vi sørger for hele botilbudet og stiller med bolig.

TRENINGSHYBLER
Vi har flere forskjellige treningshybler på østlandsområdet. Her tilbyr vi oppfølging med aktiviteter og eventuelt arbeidstrening.

SKJERMINGSTURER
Ved behov for en akutt plassering eller skjermingstur har vi flere alternativer.

MILJØTERAPI
Vi møter klienten med omsorg, respekt og forståelse, og har troen på at det alltid finnes ressurser hos den enkelte som kan bygges videre på.

FØRERKORT
Vi bistår med øvelseskjøring og hjelp til teoretisk opplæring.

Samarbeid

Vi er opptatt av å ha god kommunikasjon med oppdragsgiver og er tilgjengelig på vakttelefon 24 timer i døgnet. Oppdragsgiver får en egen kontaktperson i Blanke Ark som de kan forholde seg til vedrørende rapportering, møter etc.

Vi bruker et rapporteringssystem som oppdragsgiver hele tiden har tilgang til via internett. Der vil oppdragsgiver finne dagsrapporter/ukesrapporter og annen informasjon som er viktig for å kunne følge opp tilbudet brukeren benytter seg av. All informasjon rundt tilbudet vil være tilgjengelig der.